Turnerings-reglement
for
Kongsberg sjakklubb
vedtatt på årsmøtet 24.jan. 2012
endret på ekstaordinært årsmøte 5.mai 2015

Klubbmesterskap

Kongsbergmesterskap

Klubb- og Kongsbergmesterskap i lynsjakk


Reglement for klubbmesterskapet i Kongsberg sjakklubb

1. DELTAKERE

Klubbmesterskapet er åpent for medlemmer i Kongsberg sjakklubb.

2. SPILLESYSTEM

Berger eller Monrad-system i en gruppe etter NSF's og FIDE's reglement.

3. BETENKNINGSTID

1 time 20 min på 40 trekk, deretter 40 min. på 20 trekk fortløpende.

4. HENGEPARTI

Spillerne kan ta hengeparti etter total spilletid 4 timer. Når minst en av spillerne er under 18 år, skal en ta hengeparti etter 4 timer.

5. PREMIERING

Deltakerne deles inn i maksimalt 3 premiegrupper etter ELO. Gruppene består av minst 4 deltakere. Dersom det er ulike antall i gruppene skal den øverste gruppen være størst. Forskjellen mellom antallet i gruppene skal ikke være større enn 1. Se eksemplene nedenfor.
De to beste på resultatlisten pluss den beste i hver premiegruppe skal premieres. Deretter følges resultatlisten fra toppen slik at minst en 3-del av deltakerne får premie.

Eksempler på inndeling i premiegrupper. Gr.1 er øverste gruppe (høyest ELO):

Totalt antall

n< 8

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Gr.1

n

4

5

5

6

4

5

5

5

6

6

Gr.2

0

4

4

5

5

4

4

5

5

5

6

Gr.3

0

0

0

0

0

4

4

4

5

5

5

6. KLUBBMESTER

er den som står øverst på resultatlisten.
Hvis ikke mesteren kan kåres på grunn av likhet i poeng, kvalitet osv. spilles (A) to partier med 30 min per spiller og vekslende farger. Dersom det er uavgjort etter dette, spilles (B) to lynpartier (5 min per spiller) og evt. et avgjørende parti (C) der hvit har 6 min og svart har 5 min, og der hvit må vinne og svart klarer seg med remis for å bli mester. Den som vinner trekningen under A, B eller C velger farge.


Reglement for Kongsberg-mesterskapet i Kongsberg sjakklubb

1. DELTAKERE

Kongsberg-mesterskapet er åpent for medlemmer i NSF.

2. SPILLESYSTEM

Berger eller Monrad-system i en gruppe etter NSF's og FIDE's reglement.

3. BETENKNINGSTID

1 time 20 min på 40 trekk, deretter 40 min. på 20 trekk fortløpende.

4. HENGEPARTI

Spillerne kan ta hengeparti etter total spilletid 4 timer. Når minst en av spillerne er under 18 år, skal en ta hengeparti etter 4 timer.

5. PREMIERING

Deltakerne deles inn i maksimalt 3 premiegrupper etter ELO. Gruppene består av minst 4 deltakere. Dersom det er ulike antall i gruppene skal den øverste gruppen være størst. Forskjellen mellom antallet i gruppene skal ikke være større enn 1. Se eksemplene nedenfor.
De to beste på resultatlisten pluss den beste i hver premiegruppe skal premieres. Deretter følges resultatlisten fra toppen slik at minst en 3-del av deltakerne får premie.
Eksempler på inndeling i premiegrupper. Gr.1 er øverste gruppe, (høyest ELO):

Totalt antall

n< 8

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Gr.1

n

4

5

5

6

4

5

5

5

6

6

Gr.2

0

4

4

5

5

4

4

5

5

5

6

Gr.3

0

0

0

0

0

4

4

4

5

5

5

6. KONGSBERG-MESTER

er den som står øverst på resultatlisten.
Hvis ikke mesteren kan kåres på grunn av likhet i poeng, kvalitet osv. spilles (A) to partier med 30 min per spiller og vekslende farger. Dersom det er uavgjort etter dette, spilles (B) to lynpartier (5 min per spiller) og evt. et avgjørende parti (C) der hvit har 6 min og svart har 5 min, og der hvit må vinne og svart klarer seg med remis for å bli mester. Den som vinner trekningen under A, B eller C velger farge.

Reglement for Kongsberg-mesterskapet og klubb-mesterskapet i lynsjakk for Kongsberg sjakklubb

1. DELTAKERE

Deltakere i Kongsberg- og klubbmesterskapet er åpent for alle.

2. SPILLESYSTEM

Det spilles i en gruppe etter NSF's lynsjakk-reglement. Turneringsleder avgjør ut fra deltakerantallet om det skal brukes Monrad-system eller alle mot alle-system.

3. PREMIERING

Premiering foregår på samme måte som ved Kongsberg-mesterskapet og klubb-mesterskapet (langsjakk).


4. KONGSBERG-MESTER/KLUBB-MESTER I LYNSJAKK

er den som står øverst på resultatlisten uansett klasse. I tillegg må Kongsbergmesteren være medlem av NSF, og klubbmesteren må være medlem i Kongsberg sjakklubb.
Hvis ikke mesteren kan kåres på grunn av likhet i poeng og kvalitet, spilles 2 lynpartier med vekslende farger. Deretter spilles eventuelt ett parti der hvit har 6 min og svart har 5 min, og der hvit må vinne og svart klarer seg med remis for å bli mester.